Tầm nhìn và Sứ mệnh của chúng tôi:

Sứ mệnh của Khu Công Nghiệp Du Long là mang đến cơ hội đầu tư bền vững và đáng tin cậy tại Việt Nam cho các khách hàng tiềm năng. Khu công nghiệp được xây dựng với mục đích thiết lập một hệ thống chuỗi cung ứng mới có khả năng thích ứng với nhiều ngành công nghiệp. Sứ mệnh của chúng tôi là góp phần mở rộng kinh tế quy mô và tạo ra một môi trường kinh doanh có khả năng tự duy trì và bên vững, nhằm mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư và cộng đồng địa phương.

ĐỘI NGŨ

Ông Hoàng Vệ Dũng

Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Thị Thu

Phó Tổng Giám Đốc Hoàng Thành

Ông Nguyễn Văn Sinh

Tổng Giám Đốc Hoàng Thành

Bà Nguyễn Lan Hương

Phó Tổng Giám Đốc Hoàng Thành

Bà Hà Thị Hòa

Phó Giám Đốc

Ông Thạch Anh Đức

Giám Đốc Điều Hành

Ông Nguyễn Văn Sang

Phó Giám Đốc

Bà Đỗ Thị Ngọc

Trưởng Ban Dự Án

Bà Trịnh Thu Quỳnh

Kế Toán Trưởng

Ông Hoàng Ngọc Kiên

Trưởng Phòng Sales & Marketing
Trợ Lý Chủ Tịch HDQT

Ông Nguyễn Văn Chiến

Chuyên viên dự án

Ông Nguyễn Trung Hiếu

Chuyên viên dự án

Bà Mai Thanh Lịch

Chuyên viên kế toán