TÍNH BỀN VỮNG MÔI TRƯỜNG

Khu Công Nghiệp Du Long tin rằng chúng tôi có trách nhiệm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và nỗ lực đóng góp vào sự phát triển bền vững của môi trường. Chúng tôi cam kết sẽ tiên phong trong xây dựng mô hình khu công nghiệp sinh thái với những tiêu chuẩn về bền vững nghiêm ngặt. 

Chiến lược phát triển bền vững của Du Long tập trung vào các lĩnh vực: 

Năng lượng tái tạo

Tận dụng nguồn năng lượng điện gió mặt trời dồi dào tại khu vực, kết nối điện năng lượng mặt trời vào lưới điện khu công nghiệp sẽ giúp giảm áp lực lên lưới điện của EVN đáp ứng nhu cầu điện sản xuất kinh doanh trong Du Long (mục tiêu đến năm 2030). 

Tái sử dụng nước thải

Khu công nghiệp đang tích cực nghiên cứu các Phương pháp tiên tiến về tái chế nước. Bước tiến này minh chứng cho cam kết của KCN về việc phát triển bền vững trách nhiệm hội. KCN hướng tới tăng cường hiệu suất sử dung tài nguyên, giảm thiểu góp phần đóng góp vào hoạt động thân thiện với môi trường. 

Xử Lý Nước Thải

Nguồn nước thải được tiếp nhận xử theo tiêu chuẩn tại giấy phép môi trường GPMT306/GPMT-BTNMT. Hệ thống xử nước thải tập trung với tổng công suất 12,000m3/ ngày đêm. 

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Là chủ đầu tư khu công nghiệp, trách nhiệm xã hội bao gồm việc ưu tiên đến sự phát triển của cộng đồng xung quanh và môi trường. Cam kết này bao gồm việc thực hiện các phương thức bền vững, tạo mối liên kết tích cực với cộng đồng, và đảm bảo rằng sự phát triển đóng góp vào sự cải thiện tổng thể cho xã hội.

Dịch Vụ Cộng Đồng

KCN tham gia dịch vụ cộng đồng liên quan đến việc tích cực tham gia vào các sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho dân địa phương đóng góp vào sự phát triển bền vững của khu vực xung quanh. Cam kết này vượt xa khỏi lợi ích kinh tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ tích cực, đáp ứng các nhu cầu cộng đồng tạo ra sự hài hòa giữa hoạt động công nghiệp phúc lợi của cộng đồng. 

Hoạt động từ thiện

KCN Du Long đã phối hợp cùng địa phương tổ chức các buổi thiện nguyện giúp đỡ các gia đình hoàn cảnh khó khăn công với cách mạng hội. Cùng lan tỏa yêu thương, chia sẻ tinh thần lành đùm rách 

An toàn

Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến yếu tố con người thông qua việc theo đuổi một môi trường làm việc nơi những rủi ro tiềm ẩn được lường trước kiểm soát nghiêm ngặt tỉ lệ sự cố luôn đảm bảomức thấp nhất thể. 

Chứng nhận và giải thưởng