NINH THUẬN NHIỀU CHỈ TIÊU KINH TẾ ĐẠT HƠN 50% KẾ HOẠCH TRONG NỬA NĂM ĐẦU 2023

Tổng sản phẩm trong tỉnh Ninh Thuận ước tăng 7,95% so với cùng kỳ, mức tăng trưởng cao thứ 8 so với cả nước và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.820 tỷ đồng, giải quyết việc làm mới cho 9.943 lao động.

UBND tỉnh Ninh Thuận đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho nhiều dự án, thu hút các dự án mới vào KCN. Trong đó, 2 dự án tại Khu công nghiệp Du Long là Nhà máy may mặc Hoàng Thành Đô Lương & Innoflow NT đóng góp đáng kể cho nền kinh tế của tỉnh.

Link báo dẫn: https://baodautu.vn/ninh-thuan-6-thang-dau-nam-2023-nhieu-chi-tieu-kinh-te-dat-hon-50-ke-hoach-d193697.html?fbclid=

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *